اخلاق مرکز جامع ولی امر (عج)

سال تحصیلی ۹۸-۹۷

ردیف عنوان درس
دانلود صوت
فایل PDF
8 جلسه هشتم – مرکز جامع ولی امر (عج) – ۹۷/۱۲/۱۳ دانلود
۷ جلسه هفتم – مرکز جامع ولی امر (عج) – ۹۷/۱۰/۱۷ دانلود
۶ جلسه ششم – مرکز جامع ولی امر (عج) – ۹۷/۱۰/۳ دانلود
۵ جلسه پنجم – مرکز جامع ولی امر (عج) – ۹۷/۹/۲۶ دانلود
۴ جلسه چهارم – مرکز جامع ولی امر (عج) – ۹۷/۹/۱۹ دانلود
۳ جلسه سوم – مرکز جامع ولی امر (عج) – ۹۷/۸/۲۱ دانلود
۲ جلسه دوم – مرکز جامع ولی امر (عج) – ۹۷/۷/۲۳ دانلود
۱
جلسه اول – مرکز جامع ولی امر (عج) – ۹۷/۷/۰۹ دانلود

 

دکمه بازگشت به بالا