چند رسانه ایگالری فیلم

اهمیت ولزوم پرداختن به فقه نظام سیاسی از دیدگاه آیت الله محسن اراکی


بیانات مطرح شده در درس فقه الصلاة مورخه ۹۸/۹/۲ پیرامون اهمیت و لزوم پرداختن به فقه نظام سیاسی

نوشته های مشابه

بستن