چند رسانه ایگالری عکس

گزارش تصویری بازدید از مرکز حفظ و نشر آثار دفاع مقدس اراک ۹۸/۳/۱۲

98/3/12