چند رسانه ایگالری عکس

گزارش تصویری از سخنرانی آیت الله اراکی در کنفرانس «وحدت اسلامی: آینده جهان اسلام و فلسطین» در آنکار

بستن