چند رسانه ایصوت های منتخب

خاطرۀ بیان شدۀ از آیت الله اراکی در کلاس درس خارج فقه اصول از ولایت پذیری شهید صدر ۹۶/۱/۱۹

خاطره حضرت آیت الله اراکی از پایبندی شهید صدر به اصل ولایت فقیه و استجازه ایشان از حضرت امام خمینی(ره) که در ابتدای درس اصول فقه مورخ ۱۹ فروردین ۹۶ نقل گردید.

تاریخ: شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۶

ولایت پذیری شهید صدر(ره) از زبان حضرت آیت الله اراکی

خاطره حضرت آیت الله اراکی از پایبندی شهید صدر به اصل ولایت فقیه و استجازه ایشان از حضرت امام خمینی(ره) که در ابتدای درس اصول فقه مورخ ۱۹ فروردین ۹۶ نقل گردید:

 مطلبی را که از آقای صدر نقل می­کنم مطلبی است که خود من در جریان هستم، کسی دیگر که در جریانش باشد و زنده باشد سراغ ندارم. دو تن از دوستانی که در جریان بودند هر دو از دنیا رفته ­اند، که یکی مرحوم آقا سیدمحمدباقر مُهری است و دیگری مرحوم آقا شیخ مرتضی شریعتی(رضوان ­الله­ علیهما). در آن دوران اوائل پیروزی انقلاب و شروع دوران درگیری، که دیگر آقای صدر اصحاب خودش را هم دستور داد که از عراق بیرون بیایند،  مثل آقای هاشمی و دیگران – معمولاً کسانی که توانستند از عراق بیرون بیایند، به دستور آقای صدر بیرون آمدند– مرحوم آقای صدر پیامی را به دست مرحوم آقای سید محمد باقر مُهری فرستاد و آقای سید محمد باقر مُهری – که نمایندۀ آقای صدر و بعد هم نمایندۀ خود امام در کویت بود – ایشان آمدند ایران و با آقای شیخ مرتضی شریعتی که هر دو از تلامذۀ مرحوم آیت الله صدر بودند با حقیر قرار شد خدمت امام برویم – امام در قم بودند و هنوز به تهران منتقل نشده بودند –  وقتی گرفتیم از حضرت امام برای رساندن این پیام آقای صدر –  هنوز هم آقای صدر محاصره هم نبود – منتهی دیگر درگیری بین ایشان و رژیم بعث عراق علنی شده بود و خیلی شدت گرفت (بعد از انقلاب- شاید اوایل سال ۵۸ بود این جریان) – خلاصه آقای سید محمد باقر مهری پیامشان این بود که آقای صدر فرمودند: من احساس وظیفه می­کنم که در برابر رژیم صدام ایستادگی کنم و یقین دارم که این ایستادگی من منجر به شهادت من خواهد شد، خواستم از شما اجازه بگیرم و با اجازۀ شما این کار را انجام بدهم، چون شما ولی امر مسلمین هستید، ممکن است این مقاومت من این ایستادگی من منجر به شهادت من بشود و چون شما ولی امر مسلمین هستید (با اینکه خود آقای صدر در آن مرحله مرجع تقلید تمام عیار بود و جمع کثیری از مردم عراق و خلیج فارس و خود ایران به ایشان رجوع می­کردند) ایشان فرمودند که این پیام این بود که چون شما ولی امر مسلمین هستید من از شما می­خواهم اجازه بگیرم که این مقاومت را انجام بدهم یا از عراق خارج بشوم، اصلاً بمانم در عراق یا از عراق خارج بشم، آنوقت هنوز هم امکان خروج ایشون از عراق بود و هنوز شرایط محاصرۀ ایشان اتفاق نیفتاده بود. حضرت امام اجمالاً فرمودند: مقاومت کنند ایستادگی کنند، خدا یار ایشان است. چنین مطلبی که مقاومت کنند. بعد از این جریان که ما خدمت امام رسیدیم و این پیام را به حضرت امام دادند و خوب پیام به ایشان رسید با وسائطی  و ایشان تصمیم گرفتند که راه را ادامه بدهند تا اینکه دیگر به شهادتشان منجر شد.

من می­خواستم این نکته را عرض کنم، این نکتۀ ولایت­پذیری ایشان با اینکه یک مرجع تقلید تمام عیار بود مرحوم آقای صدر، خیلی‌ها ایشان را از امام اعلم می­دانستند، خیلی از اکابر نه اینکه حالا از اصاغر طلبه، و لذا تقلید از ایشان را متعیین می­دانستند، معذالک خود ایشان برای اینکه کار مقابله با صدام و مواجهه با او را ادامه دهد، این را با استجازۀ از حضرت امام انجام داد و من خودم شخصاً شاهد این جریان بودم. مراجع ما رضوان الله تعالی علیهم، امثال مرحوم آقای صدر تا این حد پایبند به اصل ولایت فقیه و ولایت پذیری و تمسک به فرمان ائمۀ اطهار که فرمود : «الراد علیهم الراد علینا» هستند.

صوت این خاطره را می توانید در این قسمت دانلود کنید.

بستن