کتب

درآمدی بر عرفان اسلامی

کتاب موجود متن فارسی برگرفته از سلسله سخنرانی های حضرت آیت الله شیخ محسن اراکی (دامت برکاته) می باشد که در بین سالهای ۱۳۸۰- ۱۳۷۶ در دانشگاه لندن و برخی دیگر از دانشگاه های انگلستان در جمع دانشجویان و علاقه مندان به مباحث عرفان اسلامی ایراد شده است.

درآمدی بر عرفان اسلامی

موضوع کتاب: عرفان اسلامی

ناشر: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمة الله)                             

نوبت و تاریخ چاپ: اول * پاییز ۱۳۹۰ هجری شمسی

 

کتاب موجود متن فارسی برگرفته از سلسله سخنرانی های حضرت آیت الله شیخ محسن اراکی (دامت برکاته) می باشد که در بین سالهای ۱۳۸۰- ۱۳۷۶ در دانشگاه لندن و برخی دیگر از دانشگاه های انگلستان در جمع دانشجویان و علاقه مندان به مباحث عرفان اسلامی ایراد شده است.

در این کتاب حضرت استاد (زید عزّه) ابتدا به جایگاه عرفان در طبقه بندی علوم اسلای می پردازند و در ضمن مقصود از علوم اسلامی و وجوه اشتراک و اختلاف عرفان اسلامی با دیگر علوم را به خوبی تبیین نموده، سپس به وجوه اشتراک و اختلاف عرفان نظری با فلسفه و کلام اسلامی و همچنین عرفان عملی با فقه و اخلاق اسلامی می پردازند و در ادامه به مباحثی چون اصول عرفان اسلامی و تاریخچه پیدایش آن و حدود و معیارهای اصالت در عرفان اسلامی سخن می گویند.

در این کتاب مطالبی در زمینه چیستی عشق و عشق در عرفان اسلامی و ویژگی انسان در سلسله مراتب عشق به تفصیل بیان شده است.

در ادامه در خصوص تعریف یاد خدا و تبیین انواع آن و مراحل و مراتب ذکر مطالبی را بیان می ­کنند. در پایان معظم له به شخصیت شمس می­ پردازند و مطالبی همچون شمس از نگاه شمس و شمس در نگاه مولوی و شمس؛ ناشناخته آشنا را ذکر می نمایند.

 

بستن