سال 91-90

ردیف عنوان درس تعداد فایل حجم بسته لینک دانلود
1 اصول فقه (اوامر و نواهی) 79 297.8 مگابایت دانلود
2 اصول عملیۀ استصحاب 94 448 مگابایت دانلود
3 فقه حکومت  84  386.5 مگابایت دانلود
4 فقه اقتصاد 94 636 مگابایت دانلود
5 علم الاجتماع سیاسی  20 95.7 مگابایت دانلود
6 فقه اعتکاف 22 79 مگابایت دانلود
7 صلاة مرکز جامع 71 346.5 مگابایت دانلود
8 اخلاق  10 23.2 مگابایت دانلود
9 تفسیر فارسی 7 40 مگابایت دانلود