سال 92-91

ردیف عنوان درس تعداد فایل حجم بسته لینک دانلود
1 اصول فقه
73 463 مگابایت دانلود
2 فقه سیاسی 76 431 مگابایت دانلود
3 فقه اقتصاد 52  313 مگابایت دانلود
4 فقه فرهنگ 11 70.4 مگابایت دانلود
5 نظریة الإجتماعیة 4 41.5 مگابایت دانلود
6 اخلاق 12 43.7 مگابایت دانلود