سال 93-92

ردیف عنوان درس تعداد فایل حجم بسته لینک دانلود
1 اصول فقه 77 506 مگابایت دانلود
2 فقه سیاسی 77 452 مگابایت دانلود
3 فقه اقتصاد 53  338 مگابایت دانلود
4 فقه فرهنگ 15 97.8 مگابایت دانلود
5 نظریة الإجتماعیة 5 34.3 مگابایت دانلود
6 فقه شعائر 8 79.2 مگابایت دانلود
7 اخلاق 14 51.6 مگابایت دانلود