سال 96-95

ردیف عنوان درس تعداد فایل حجم بسته لینک دانلود
۱ فقه نظام سیاسی ۷۹ ۶۰۲ مگابایت دانلود
۲ اصول فقه دلیل عقلی
۷۸ ۷۷۶ مگابایت دانلود
۳ اصول فقه الفاظ ۷۸ ۸۴۴.۵ مگابایت دانلود
۶ فقه فرهنگ ۱۰ ۷۰.۴۴ مگابایت دانلود
۷ فقه شهرسازی ۱۱ ۸۵.۱۵ مگابایت دانلود
۷ فقه نظام اقتصادی
۱۱ ۸۵.۱۵ مگابایت دانلود