درس اخلاق

سال تحصیلی ۹۷-۹۶

جلسه عنوان درس لینک دانلود
۳۴
جلسۀ چهارم درس اخلاق در قرآن –ویژۀ ماه رمضان- مدرسۀ معصومیه – ۹۷/۳/۱۳ دانلود 
۳۳
جلسۀ سوم درس اخلاق در قرآن –ویژۀ ماه رمضان- مدرسۀ معصومیه – ۹۷/۳/۱۲ دانلود 
۳۲
جلسۀ دوم درس اخلاق در قرآن – ویژۀ ماه رمضان- مدرسۀ معصومیه – ۹۷/۳/۸ دانلود 
۳۱
جلسۀ اول درس اخلاق در قرآن –ویژۀ ماه رمضان- مدرسۀ معصومیه – ۹۷/۳/۷ دانلود 
۳۰
جلسه هجدهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه (جلسه آخر) – ۹۷/۲/۱۶ دانلود 
۲۹
جلسه دوازدهم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – (جلسه آخر) ۹۷/۲/۸ دانلود 
۲۸
جلسه هفدهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- ۹۷/۲/۲ دانلود 
۲۷
جلسه یازدهم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – ۹۷/۲/۱ دانلود 
۲۶
جلسه شانزدهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- ۹۷/۱/۲۶  دانلود
۲۵
جلسه پانزدهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- ۹۶/۱۲/۲۰ دانلود 
۲۴
جلسه چهاردهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- ۹۶/۱۲/۱۳ دانلود 
۲۳
جلسه سیزدهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- ۹۶/۱۲/۶ دانلود 
۲۲
جلسه دوازدهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- ۹۶/۱۱/۱۵ دانلود 
۲۱
جلسه دهم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – ۹۶/۱۱/۱۴ دانلود 
۲۰
جلسه یازدهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- ۹۶/۱۱/۸ دانلود 
۱۹
جلسه دهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- ۹۶/۱۱/۱  دانلود
۱۸
جلسه نهم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – ۹۶/۱۰/۳۰ دانلود 
۱۷
جلسه نهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- ۹۶/۱۰/۲۴  دانلود
۱۶
جلسه هشتم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – ۹۶/۱۰/۲۳ دانلود 
۱۵
جلسه هشتم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- ۹۶/۱۰/۳ دانلود 
۱۴
جلسه هفتم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – ۹۶/۱۰/۲ دانلود
۱۳
جلسه هفتم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- ۹۶/۹/۲۶ دانلود
۱۲
جلسه ششم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – ۹۶/۹/۲۵ دانلود
۱۱
جلسه ششم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- ۹۶/۹/۱۹ دانلود
۱۰
جلسه پنجم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – ۹۶/۹/۱۸ دانلود
۹
جلسه پنجم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- ۹۶/۹/۵ دانلود
۸
جلسه چهارم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – ۹۶/۹/۴ دانلود
۷
جلسه چهارم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- ۹۶/۸/۷ دانلود
۶
جلسه سوم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – ۹۶/۸/۶ دانلود
۵
جلسه سوم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- ۹۶/۷/۳۰ دانلود
۴
جلسه دوم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – ۹۶/۷/۲۹ دانلود
۳ جلسه دوم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- ۹۶/۷/۲۳ دانلود
۲ جلسه اول – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – ۹۶/۷/۲۲ دانلود
۱ جلسه اول – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- ۹۶/۷/۱۶ دانلود

بستن