درس اخلاق
مدرسۀ امیرالمؤمنین علیه السلام

سال تحصیلی 98-97

جلسه عنوان درس دانلود صوت
فایل PDF
4 جلسۀ چهارم درس اخلاق مدرسۀ امیرالمؤمنین(ع) – 97/8/19 دانلود
 
3 جلسۀ سوم درس اخلاق مدرسۀ امیرالمؤمنین(ع) – 97/8/12 دانلود
 
2 جلسۀ دوم درس اخلاق مدرسۀ امیرالمؤمنین(ع) – 97/7/14 دانلود
 
1 جلسۀ اول درس اخلاق مدرسۀ امیرالمؤمنین(ع) – 97/7/7  دانلود