علم الإجتماع اسلامی

سال تحصیلی ۹۹-۹۸

جلسه عنوان درس لینک دانلود فایل PDF
16 جلسۀ پانزدهم- ۹۸/۱۱/۲۹ دانلود
 
۱۵ جلسۀ پانزدهم- ۹۸/۱۱/۱۵ دانلود دانلود
۱۴ جلسۀ چهاردهم- ۹۸/۱۱/۱ دانلود
دانلود
۱۳ جلسۀ سیزدهم- ۹۸/۱۰/۲۴ دانلود
دانلود
۱۲ جلسۀ دوازدهم- ۹۸/۱۰/۱۷ دانلود
دانلود
۱۱ جلسۀ یازدهم- ۹۸/۱۰/۱۰ دانلود
دانلود
۱۰ جلسۀ دهم- ۹۸/۱۰/۳ دانلود
 
۹ جلسۀ نهم- ۹۸/۹/۲۶ دانلود
 
۸ جلسۀ هشتم- ۹۸/۹/۱۹ دانلود
 
۷ جلسۀ هفتم- ۹۸/۹/۵ دانلود
 
۶ جلسۀ ششم- ۹۸/۸/۲۸ دانلود
 
۵ جلسۀ پنجم- ۹۸/۸/۲۱ دانلود
 
۴ جلسۀ چهارم- ۹۸/۸/۱۴ دانلود
 
۳ جلسۀ سوم- ۹۸/۷/۱۶ دانلود
 
۲
جلسۀ دوم- ۹۸/۷/۹ دانلود
 
۱ جلسۀ اول – ۹۸/۶/۲۶ دانلود