فقه نظام سیاسی

سال تحصیلی ۹۹-۹۸
(مبحث نقش مردم در نظام سیاسی اسلام)

جلسه عنوان درس دانلود صوت
فایل PDF
19 فقه نظام سیاسی دارالشفاء – ۹۸/۹/۱۷ دانلود
۱۸ فقه نظام سیاسی دارالشفاء – ۹۸/۹/۱۱ دانلود
۱۷ فقه نظام سیاسی دارالشفاء – ۹۸/۹/۴ دانلود
۱۶ فقه نظام سیاسی دارالشفاء – ۹۸/۹/۳ دانلود
۱۵ فقه نظام سیاسی دارالشفاء – ۹۸/۹/۲ دانلود
۱۴ فقه نظام سیاسی دارالشفاء – ۹۸/۸/۲۷ دانلود
۱۳ فقه نظام سیاسی دارالشفاء – ۹۸/۸/۲۰ دانلود
۱۲ فقه نظام سیاسی دارالشفاء – ۹۸/۸/۱۸ دانلود
۱۱ فقه نظام سیاسی دارالشفاء – ۹۸/۸/۱۳ دانلود
۱۰ فقه نظام سیاسی دارالشفاء – ۹۸/۸/۱۲ دانلود
۹ فقه نظام سیاسی دارالشفاء – ۹۸/۷/۲۰ دانلود
۸ فقه نظام سیاسی دارالشفاء – ۹۸/۷/۱۵ دانلود
۷ فقه نظام سیاسی دارالشفاء – ۹۸/۷/۱۳ دانلود
۶ فقه نظام سیاسی دارالشفاء – ۹۸/۷/۷ دانلود
۵ فقه نظام سیاسی دارالشفاء – ۹۸/۷/۶ دانلود
۴ فقه نظام سیاسی دارالشفاء – ۹۸/۷/۱ دانلود
۳ فقه نظام سیاسی دارالشفاء – ۹۸/۶/۳۱ دانلود
۲ فقه نظام سیاسی دارالشفاء – ۹۸/۶/۳۰ دانلود
۱
فقه نظام سیاسی دارالشفاء – ۹۸/۶/۲۵ دانلود