تألیفات و آثارکتب

در مکتب پدر

موضوع: روایتی از زندگی و خاطرات آیت الله العظمی میرزا حبیب الله اراکی
نوبت و تاریخ چاپ: چاپ اول – پاییز ۱۳۹۵ هجری شمسی
قطع و تعداد صفحات: رقعی _ ۹۰ صفحه _ نشر معارف


رفتار بزرگان و شیوۀ زندگانی‌شان بهترین آموزش اخلاق و سازنده‌ترین درس خودسازی است تأثیری که شرح زندگانی انسانهای وارسته در دل حق‌طلبان و جویندگان فضیلت و تقوا دارد چشم‌گیر و از سایر انواع مواعظ دل‌انگیز‌تر و سازنده‌تر و آموزنده‌تر است.

آیت‌الله العظمی حاج میرزا حبیب‌الله اراکی(ره) از نمونه‏های بارز فضیلت و تقوا بودند. ایشان در خانوادۀ فضیلت و تقوا پرورش یافته و سال‌ها از خرمن علم و اخلاق عالمان بزرگ عصر خویش همچون آیت‌الله ‌العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی(ره) در قم و مرحوم آیت‌الله غروی ‌اصفهانی(ره) و آیت‌الله العظمی آقا ضیاء‌الدین عراقی(ره) و آیت‌الله العظمی شیخ محمدکاظم شیرازی(ره) بهره‏مند گشته و سال‌ها توفیق مرافقت و ملازمت بزرگانی همچون امام خمینی(ره) و آیت‌الله العظمی سید عبد‌الهادی شیرازی(ره) را داشتند و از لحاظ اخلاقی و عرفانی تحت تأثیر آیت‌الله سید علی آقا قاضی(ره) بودند و ارادت خاصی به ایشان داشتند و از سویی از دوستان و رفقای صمیمی آیت‌الله شیخ عباس قوچانی(ره) بودند.

این کتاب به خاطرات معنوی و رفتارهای آموزندۀ این دست‏پروردۀ مکتب اهل‌بیت(ع) می‌پردازد.

در مکتب پدر _ آیت الله محسن اراکی

بستن