آرشیو اخباربین المللتقریبی

آیت الله اراکی با آیت الله یعقوبی از علمای عراق دیدار کرد

آیت الله محسن اراکی در دیدار با آیت الله محمد یعقوبی از علمای نجف اشرف بر ضرورت توسعه مباحث فقهی و تمرکز بر مسائل جدید به ویژه مسائل اجتماعی تاکید کرد.

 تاریخ: 9 فروردین ۱۳۹8


آیت الله اراکی با آیت الله یعقوبی از علمای عراق دیدار کرد

آیت الله محسن اراکی در جریان سفر خود به عراق، با آیت الله محمد یعقوبی از علمای نجف اشرف دیدار کرد و در سخنان خود بر ضرورت توسعه مباحث فقهی و تمرکز بر مسائل جدید به ویژه مسائل اجتماعی تاکید کرد و افزود: این مباحث هم اکنون در حوزه علمیه قم مطرح شده است.

آیت الله یعقوبی نیز در سخنان خود ضمن تاکید بر ضرورت همکاری در این زمینه از آمادگی مؤسسات علمی حوزه نجف اشرف برای استفاده از تجربیات حوزه علمیه قم خبر داد و طرفین برای تقویت و فعال سازی همکاری‌ها در این زمینه به توافق رسیدند.

آیت الله اراکی همچنین در ادامه برنامه‌های خود در این سفر با حیدرالعبادی نخست وزیر سابق عراق دیدار و درباره اوضاع منطقه و تهدید گروه‌های تروریستی با وی گفتگو کرد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی همچنین از دستاوردهای بزرگ عراق در زمینه نابود ساختن تروریست‌های داعش قدردانی و تاکید کرد: عراق باید وحدت خود را حفظ کند زیرا اگر وحدت نبود این پیروزی‌ها به دست نمی‌آمد.

نوشته های مشابه