چند رسانه ایگالری فیلم

آیت الله محسن اراکی: رسانه قدرت اول است / رسانه به جامعه جهت میدهد

حضرت آیت الله اراکی (دامت برکاته) در ضمن درس خارج فقه نظام سیاسی در خصوص رسانه فرمودند: رسانه قدرت اول است / رسانه به جامعه جهت میدهد.

نوشته های مشابه

بستن