چند رسانه ایگالری عکس

گزارش تصویری از سخنرانی آیت الله اراکی پیش از خطبه های این هفته نماز جمعه تهران 98/3/3