چند رسانه ایگالری عکس

گزارش تصویری از سخنرانی آیت الله اراکی پیش از خطبه های نماز جمعه قم

98/3/24