چند رسانه ایفتوتیتر

عکس نوشته از اهم سخنان آیت الله اراکی در سفر به قزاقستان