فقه نظام اقتصادی اسلام (جلد اول)

این کتاب که از سوی آیت‌الله اراکی تالیف شده، در ابتدا با درآمدی بر مفهوم نظام اقتصادی و ارتباط آن با مکتب و علم اقتصاد شروع می‌شود و با تعریف واژگان اصلی از جمله؛ اقتصاد، فعالیت اقتصادی، ‌نظام اقتصادی،‌ جهان‌بینی اقتصادی و‌ مکتب اقتصادی آغاز می‌شود.

فقه نظام اقتصادی اسلام

موضوع کتاب: اقتصاد اسلامی
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
نوبت و تاریخ چاپ: اول- بهمن ماه 1393 هجری شمسی

این کتاب که از سوی آیت‌الله اراکی تالیف شده، در ابتدا با درآمدی بر مفهوم نظام اقتصادی و ارتباط آن با مکتب و علم اقتصاد شروع می‌شود و با تعریف واژگان اصلی از جمله؛ اقتصاد، فعالیت اقتصادی، ‌نظام اقتصادی،‌ جهان‌بینی اقتصادی و‌ مکتب اقتصادی آغاز می‌شود. همچنین جهان‌بینی اقتصادی مارکسیسم به طور طبیعی ابتدا تبیین می‌شود و سپس جهان‌بینی اقتصادی نظام سرمایه‌دار و در نهایت جهان‌بینی اقتصادی اسلام موضوعیت پیدا می‌کند.
در بخشی دیگر جهان‌بینی اقتصاد اسلامی اصل توحید، نظم، تقدیر عادلانه، حکیمانه بر جهان و اصول کلی جهان‌بینی اقتصادی اسلام موضوعیت پیدا می‌کند.
ضوابط و ملاک‌های کار اقتصادی منشا مالکیت از مباحث دیگر مطرح شده در این کتاب بوده در واقع این کتاب پژوهشی در قلمرو فقه اقتصادی است و هدف اصلی نویسنده ارائه نمونه‌هایی از تلاش‌های فقهی در راستای عرضه نظام اقتصادی بر اساس کتاب و سنت است.
در آغاز مباحث فقه نظام اقتصادی اسلام، مطالبی در زمینه تبیین طبیعت و شیوه خاص مطرح می‌شود. نویسنده در ابتدای مقدمه در واقع فقه را به دو دستۀ فقه کلان و خرد تقسیم‌بندی کرده و فقه نظام اقتصادی اسلام را در شاخه فقه کلان گنجانده است. این کتاب به طور اختصار به تبیین و نقد دو جهان‌بینی اقتصادی مبنای اقتصاد کمونیستی و سرمایه‌داری می‌پردازد.
کتاب فقه نظام اقتصادی اسلام در 328 صفحه توسط حضرت آیت الله اراکی(حفظه الله) تالیف شده و به همت انتشارات موسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با قیمت 13 هزار تومان منتشر شده و در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

, , , ,
نوشتهٔ پیشین
فقه نظام سیاسی اسلام (جهان بینی سیاسی) – مجلد اول – نشر معارف
نوشتهٔ بعدی
داستان انسان نخستین

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance