فقه نظام اقتصادی اسلام جلد سوم

معرفی کتاب فقه نظام اقتصادی اسلام (جلد سوم)

 

موضوع: اسلام و اقتصاد
ناشر: انتشارات مجمع الفکر الإسلامی
نوبت و تاریخ چاپ: اول، زمستان 96

جلد سوم از مجموعۀ فقه نظام اقتصادی اسلام، توسط انتشارات مجمع الفکر الاسلامی به زیور طبع آراسته شد.

استاد معظم در این مجلد در ادامۀ مباحث سه‌گانۀ پیشین، به مبحث چهارم یعنی «عوامل تولید» پرداخته، آن را در ضمن پنج عامل مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند:

عامل اول: سرمایه؛

عامل دوم: زمین؛

عامل سوم: نیروی کنندۀ کار؛

عامل چهارم: مدیریت؛

عامل پنجم: نظم و سازماندهی.

 

, , , , , ,
نوشتهٔ پیشین
طلب و اراده
نوشتهٔ بعدی
فقه نظام اقتصادی اسلام جلد دوم

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance