چند رسانه ایگالری عکس

مراسم جشن عید غدیر در دفتر آیت الله محسن اراکی 98/5/29