چند رسانه ایگالری عکس

مراسم عزاداری شهادت امام باقر(ع) در حسینیۀ دفتر آیت الله اراکی 98/5/18