چند رسانه ایگالری عکس

مراسم عزاداری شهادت امام صادق علیه السلام در حسینیۀ دفتر آیت الله اراکی 98/4/8