آرشیو اخباردر رسانه ها

رؤسای کمیسیون های مجلس خبرگان مشخص شدند

رؤسای کمیسیون های «سیاسی، اجتماعی و فرهنگی»، «آیین نامه داخلی»، « پاسدارى و حراست از ولایت فقیه» و «اقتصادی» مجلس خبرگان رهبری مشخص شدند.

تاریخ: پنج شنبه ۱۳۹۷/۷/۱۲


رؤسای کمیسیون های مجلس خبرگان مشخص شدند.

جلسه کمیسیون های «سیاسی، اجتماعی و فرهنگی»، «آیین نامه داخلی»، «بررسى راههاى پاسدارى و حراست از ولایت فقیه» و «اقتصادی» مجلس خبرگان رهبری، در دو نوبت صبح و عصر پنجشنبه 12مهر در قم برگزار شد.

این نخستین جلسه کمیسیونهای مجلس خبرگان رهبری پس از اجلاس شهریورماه این مجلس بود که با ترکیب جدید اعضای برگزار شد و در آن رؤسای کمیسیونهای مزبور انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش، آیت الله احمد بهشتی و آیت الله عبداللهی به ترتیب در ریاست کمیسیونهای «آیین نامه داخلی» و «سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» ابقاء شدند.

همچنین آیت الله موسوی فراز به عنوان رییس کمیسیون «بررسى راههاى پاسدارى و حراست از ولایت فقیه» و آیت الله محسن اراکی به عنوان رییس کمیسیون «اقتصادی» مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدند.

خاطرنشان می شود جلسات سایر کمیسیونهای مجلس خبرگان رهبری طی هفته های آتی برگزار خواهد شد.

منبع: خبرگزاری رسا

نوشته های مشابه