چند رسانه ایگالری عکس

گزارش تصویری از نشست «جامعه و حکومت مدنی» در قم ۹۸/۸/۱۵

نشست علمی به زبان عربی پیرامون موضوع جامعه و حکومت مدنی توسط مؤسسه المعارف الحکمیة و با سخنرانی آیت الله محسن اراکی در قم برگزار شد.


 تاریخ: چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸


نوشته های مشابه

بستن