چند رسانه ایگالری عکس

گزارش تصویری از نشست «جامعه و حکومت مدنی» در قم 98/8/15

نشست علمی به زبان عربی پیرامون موضوع جامعه و حکومت مدنی توسط مؤسسه المعارف الحکمیة و با سخنرانی آیت الله محسن اراکی در قم برگزار شد.


 تاریخ: چهارشنبه 15 آبان 1398


نوشته های مشابه