چند رسانه ایگالری عکس

نخستین نشست هم اندیشی مدیران حوزه‌های علمیه کشور‌های عربی و شخصیت‌های جهان اسلام 98/3/9

نخستین نشست هم اندیشی مدیران حوزه‌های علمیه کشور‌های عربی و شخصیت‌های بین المللی جهان اسلام پیرامون ضرورت‌ها و الزامات حوزه انقلابی و تمدن ساز در عرصه بین الملل با حضور آیت الله محسن اراکی برگزار شد.