آرشیو اخبارعلمی و حوزوی

چاپ مجلد چهارم کتاب «فقه نظام سیاسی اسلام»

با استعانت از خدای متعال و در ظل عنایات حضرت ولیعصر«ارواحنا فداه» مجلد چهارم از مجموعۀ فقه نظام سیاسی اسلام به قلم حضرت آیت الله اراکی «دامت برکاته» توسط انتشارات مجمع الفکر الاسلامی به زیور طبع آراسته شد.


تاریخ: یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸

چاپ مجلد چهارم کتاب «فقه نظام سیاسی اسلام»


 آنچه در این کتاب می‌خوانیم:

بنابر آنچه در جهان‌بینی سیاسی اسلام، و در فلسفۀ سیاسی اسلام تبیین شد در نظام سیاسی اسلام حاکمیت سیاسی حق مخصوص خداوند است، و هیچ آفریده‌ای بالذات از حق حاکمیت سیاسی برخوردار نیست. مسألۀ خلافت الهی انسان در فقه سیاسی  از همین اصل نشئت می‌گیرد. از آنجا که حکومت و قدرت سیاسی مخصوص خداوند است، خدای متعال برای اعمال حاکمیت خویش بر زمین و بر جامعۀ بشری انسان‌های واجدالشرایط ویژه‌ای را که در دانایی و درستی یا علم و عدل، برترین‌اند، برای خلافت و جانشینی خویش برمی‌گزیند، و به آنان اختیارات حاکمیتی خویش را تفویض می‌کند، و مسئولیت اجرای قوانین عادلانۀ خود را در جامعۀ بشر به آنان وا‌گذار می‌کند، و آنان را در برابر این مسئولیت عظیم پاسخگو دانسته، و از آنان دربارۀ این جایگاه حساس و خطیر، و میزان انجام مسئولیتی که در این رابطه برعهدۀ آنان گذاشته بازپرسی و سؤال خواهد کرد.

نوشته های مشابه

بستن