گفتمان بیداری اسلامی

گفتمان بیداری اسلامی

موضوع کتاب: بیداری اسلامی
ناشر: نشر معارف
نوبت و تاریخ چاپ: اول- ۱۳۹۳ هجری شمسی

این کتاب شامل ۵ مصاحبه با عناوین ذیل می باشد:

۱- تأثیر امام خمینی (قدس سره) بر جهان معاصر؛
۲- تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی؛
۳- ضرورت تبیین اصل ولایت فقیه برای بیداری اسلامی؛
۴- وحدت، بیداری اسلامی و انقلاب اسلامی ایران؛
۵- وحدت، تاکتیک یا استراتژی انقلاب اسلامی.

در این کتاب می خوانیم:
اولین تأثیر انقلاب اسلامی ایران و اندیشۀ امام خمینی(ره)، امید دهی به جوامع تحت ستم بود. ملت­ های تحت ستم و جوامع اسلامی که خصوصاً در صدسال اخیر دچار حالت ناامیدی شده بودند، با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، این امید در آنها به وجود آمد که می­ توان و می ­شود نظام­ ها را عوض کرد و مستکبران را از عرش قدرت، به زیر آورد.
دومین تأثیر انقلاب اسلامی و تفکر امام خمینی(ره) بر بیداری ملت ها خصوصاً ملت های اسلامی این بود که مردم را نسبت به نقش منفی حاکمان مستکبر در بدبختی و مشکلات جوامعشان بیدار کرد.
نکتۀ سومی که از انقلاب اسلامی ایران مایه گرفته شد، این بود که در این جنبش ها نیاز به یک شعار واحد و اندیشۀ واحدی بود که بتواند عامۀ مردم را با هم یک جهت کند. آنچه که می توانست مردم را یک جهت کند، شعارهای دینی و اسلامی و همچنین اندیشه ها و انگیزه های دینی بود، لذا شعارهای اسلامی بر سر زبان های مردم افتاد و آن شعارها، مردم را یک جهت کرد.

بستن