چند رسانه ایگالری فیلم

مراسم یادبود مجازی مرحوم دکتر شیخ الاسلام با سخنرانی آیت الله اراکی برگزار شد.

مراسم یادبود مرحوم مغفور دکتر حسین شیخ الاسلام به صورت مجازی در بیت حضرت آیت الله اراکی برگزار شد.

نوشته های مشابه

بستن