اخبار برگزیده
آرشیو

مراسم

دیدارها

بررسی سیره حکمرانی رهبر معظم انقلاب

رهبر انقلاب در حوزه اقتصاد نیز بسیار بر اقتصاد مقاومتی تأکید دارند که اقتصاد مقاومتی چند پایه اصلی دارد؛ اول اینکه کشور به سوی دیگران نیازمند نباشد؛ بحث خودکفایی مهم‌ترین مسأله مربوط به اقتصاد مقاومتی است.

گزارش تصویری مراسم ختم اراک - مسجد الزهرا
پادکست صوتی علم و عمل

آثار

آثار

خارج فقه

دروس آیــت‌ الله اراکــی

خارج فقه

درس خارج فقه الصلاه سال تحصیلی 1401-1400 جلسه 87

درس خارج فقه الصلاه سال تحصیلی 1401-1400 جلسه 87

درس خارج فقه الصلاه سال تحصیلی 1401-1400 جلسه 87