الولایه الالهیه و ولایه الفقیه

الولایة الإلاهیة - آیت الله محسن اراکی

موضوع کتاب: سیاسی  اجتماعی

ناشر: مجمع الفکر الإسلامی

نوبت و تاریخ چاپ: اول * شوال المکرم 1413 هجری قمری


حضرت استاد (دام ظله) در این کتاب که به زبان عربی نگاشته شده است به موضوع بسیار والای ولایت فقیه پرداخته اند.

معظم له مطالب را در پنج فصل تبیین فرموده اند که ابتداء در فصل نخست با بکارگیری آیات فراوان به روشن سازی مفاهیم کلیدی اسلام و حکومت همت گماشته اند.

ایشان در فصل دوم که {عقیده التوحید و نظام الحکم الالهی} عنوان گذاری شده است کلام در اثبات این مطلب است که حکومت اسلامی ارتباط مستقیم با مسأله توحید دارد، سپس ایشان به تقسیم بندی توحید نظری و عملی می پردازند و در فصل سوم ضمن تعریف معنای توحید به چگونگی انطباق اسلام حقیقی که همان توحید عملی می باشد در زندگی بشر سخن به میان می آید.

و در چهارمین فصل که با عنوان {استمرار خط الولایه الالهیه فی امامه اهل البیت علیهم السلام} نگارش شده حضرت استاد به تبیین مسأله امتداد خلافت الهی اهتمام نموده و با استناد به حدیث غدیر، حدیث منزلت و حدیث ثقلین از منابع اهل سنت به اثبات ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام می پردازد.

و در آخرین فصل از این مجموعه ارزشمند که با عنوان {استمرار ولایه اهل البیت علیهم السلام فی ولایه الفقهاء العدول} جلوه گری می نماید مؤلف با بیان دلیل عقلی و دلیل نقلی به اثبات این مهم می پردازد و در نهایت حدود ولایت فقیه را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

, , , , ,
نوشتهٔ بعدی
حجّیه سنه الصحابی، دراسه و نقد

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance