امامت در اندیشه اسلامی

سلسله دروس امامت در اندیشه اسلامی در شب های ماه مبارک رمضان

استاد معظم حوزه علمیه قم حضرت آیت الله محسن اراکی (دامت برکاته) با رویکردی خاص ، با اشراف به مباحث اصولی و کلامی و فلسفی، بحث امامت در اندیشه اسلامی را به طور مبسوط مدنظر قرار داده و با ارائه و نقد و تبیین دیدگاه‌های مهم و متفاوت علما و دانشمندان شیعه و اهل سنت پیرامون اصل این بحث و نیز برخی از مباحث مهم استطرادی و جنبی به تبیین علمی بحث امامت پرداخته اند.

این مباحث توسط متفکر نواندیش جهان اسلام در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ بدون حضور مستمع و صرفا از طریق پخش زنده ارائه می گردد.

بستن