اوقاف مربوط به حوزه ها باید به حوزه های علمیه بازگردد

اوقاف مربوط به حوزه ها باید به حوزه های علمیه بازگردد

آیت الله اراکی با تصریح بر عدم رضایت از برخی رفتارهای سازمان اوقاف و مسامحه ناپذیر بودن این عرصه تاکید کرد: موقوفات باید اداره شوند نه تصرف؛ ضمن آن که سازمان اوقاف باید بتواند بیش از گذشته اعتماد مردم را جلب کند.

آیت الله اراکی که در جمع اساتید حوزه علمیه آیت الله قاضی اراک سخن می گفت با اشاره به پیشرفت های حاصل آمده در عرصه حوزه های علمیه و در متن حکومت اسلامی گفت: حوزه های علمیه در دنیای امروز به عنوان مرکز قدرت شناخته می شوند و کاری کارستان در دفاع از دین بویژه در دوران رواج ایسم ها انجام داده اند.
وی با یادآوری پرچمداری حوزه علمیه قم اظهار کرد: رشد علمی امروز حوزه های علمیه قابل مقایسه با گذشته نیست.
آیت الله اراکی همچنین مهم ترین ابزار برای رشد طلاب و هدایت جامعه را توجه به خدا، تقوا و انجام وظایف شرعی دانست و خاطر نشان کرد: مردم باید خضوع، خشوع. خداترسی و دنیاگریزی را از طلاب، استادان و اهالی حوزه های علمیه ببینند و آنان را به این صفات متعالی بشناسند.
ایشان طلاب را وارثان انبیاء و اولیا دانست و خاطر نشان کرد: طلاب باید زی طلبگی خود را حفظ کنند؛ ضمن آن که وظیفه اصلی طلبه یعنی تبلیغ نباید فراموش شود.
وی با یادآوری این که حوزه های علمیه پاسخگوی نیازهای انقلاب اسلامی هم بوده اند افزود: از جمله پاسخگویی به نیازها می توان به تدوین قانون اساسی به عنوان یکی از مهم ترین منشورهای سیاسی در دنیا توجه داد.
آیت الله اراکی ادامه داد: البته همیشه راه برای نقادی در جمهوری اسلامی باز بوده و هست؛ اما باید توجه داشت که حوزه های علمیه همواره در تثبیت و پیشرفت نظام پیشتاز بوده اند.
ایشان افزود: حوزه های علمیه وابسته به دولت نیستند و رقیب دستگاه های اداری کشور شناخته نمی شوند و این امر از امتیازات حوزه های علمیه است.
وی اضافه کرد: البته کمک های دولت به حوزه های علمیه بیشتر برای توسعه فضاهای آموزشی به دلیل افزایش تعداد طلاب و مبلغان نسبت به گذشته است.
آیت الله اراکی با تصریح بر این که امروزه حوزه های علمیه سربار مردم نیستند گفت: امروز هنوز در حوزه تریبون نداریم تا بتوانیم حرفهای خود را به راحتی به مردم برسانیم.
وی با اشاره به تدبیر درست مراجع معظم تقلید و علما در تعیین سیاست مالی حوزه های علمیه عنوان کرد: هزینه های حوزه ها از خمسی تامین می شود که اصل آن، مال خداست‌.
ایشان ادامه داد: همه کسب و کار مردم از ثروت ها و منابع طبیعی است و از ابتدا، یک پنجم آن یعنی خمس، در ملک مردم وارد نمی شود و منبع تامین نیازهای حاکمیت اسلامی و حوزه های علمیه قرار می گیرد.
آیت الله اراکی با انتقاد از برخی رفتارها و عملکردهای اوقاف گفت: بدون تعارف عرض می کنیم که از رفتار سازمان اوقاف در رابطه با موقوفات حوزه هارضایت نداریم؛ بنابراین اوقاف حوزه ها باید با بازگشت به حوزه های علمیه، تعیین تکلیف شود تا بتواند بیش از گذشته اعتماد مردم را جلب کند.
وی در ادامه تصریح کرد: موقوفات باید اداره شوند نه تصرف.
پایان پیام/