جلسه دوم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- 96/7/23

درس اخلاق آیت الله محسن اراکی مدرسۀ معصومیه

جلسه دوم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه- 96/7/23

صوت این درس را می توانید در این قسمت دانلود کنید.

, , ,
نوشتهٔ پیشین
جلسه اول – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – 96/7/22
نوشتهٔ بعدی
جلسه دوم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – 96/7/29

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance