جلسه هجدهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه (جلسه آخر) – 97/2/16

درس اخلاق
درس اخلاق آیت الله محسن اراکی مدرسۀ معصومیه

جلسه هجدهم – درس اخلاق – مدرسه معصومیه (جلسه آخر) – 97/2/16

صوت این درس را می توانید در این قسمت دانلود کنید.

, , ,
نوشتهٔ پیشین
جلسه دوازدهم – درس اخلاق – مدرسه امیرالمؤمنین(ع) – (جلسه آخر) 97/2/8
نوشتهٔ بعدی
جلسۀ اول درس اخلاق در قرآن – مدرسۀ معصومیه – 97/3/7

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance