جلسۀ دوم درس اخلاق در قرآن – مدرسۀ معصومیه – 97/3/8

درس اخلاق آیت الله محسن اراکی مدرسۀ معصومیه

صوت این درس را می توانید در این قسمت دانلود کنید.

, , ,
نوشتهٔ پیشین
جلسۀ اول درس اخلاق در قرآن – مدرسۀ معصومیه – 97/3/7
نوشتهٔ بعدی
جلسۀ سوم درس اخلاق در قرآن – مدرسۀ معصومیه – 97/3/12

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance