درس خارج اصول فقه سال تحصیلی 1389-1388

ردیفسال تحصیلیعنوانتعداد جلساتمشاهده درس
11388-1389مرکز جامع ولی امر (عج)58مشاهده درس
21388-1389مدرسه آیت الله العظمی گلپایگانیمشاهده درس
فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance