درس اخلاق
مدرسۀ امیرالمؤمنین علیه السلام

سال تحصیلی 98-97

جلسه عنوان درس دانلود صوت
فایل PDF
9 جلسۀ نهم درس اخلاق مدرسۀ امیرالمؤمنین(ع) – 97/11/06 دانلود  
8 جلسۀ هشتم درس اخلاق مدرسۀ امیرالمؤمنین(ع) – 97/10/15 دانلود
 
7 جلسۀ هفتم درس اخلاق مدرسۀ امیرالمؤمنین(ع) – 97/9/24 دانلود
 
6 جلسۀ ششم درس اخلاق مدرسۀ امیرالمؤمنین(ع) – 97/9/17 دانلود
 
5 بحث روز
—–
 
4 جلسۀ چهارم درس اخلاق مدرسۀ امیرالمؤمنین(ع) – 97/8/19 دانلود
 
3 جلسۀ سوم درس اخلاق مدرسۀ امیرالمؤمنین(ع) – 97/8/12 دانلود
 
2 جلسۀ دوم درس اخلاق مدرسۀ امیرالمؤمنین(ع) – 97/7/14 دانلود
 
1 جلسۀ اول درس اخلاق مدرسۀ امیرالمؤمنین(ع) – 97/7/7  دانلود  

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance