درس اخلاق
مدرسۀ امیرالمؤمنین علیه السلام

سال تحصیلی ۹۸-۹۷

جلسه عنوان درس دانلود صوت
فایل PDF
9 جلسۀ نهم درس اخلاق مدرسۀ امیرالمؤمنین(ع) – ۹۷/۱۱/۰۶ دانلود  
۸ جلسۀ هشتم درس اخلاق مدرسۀ امیرالمؤمنین(ع) – ۹۷/۱۰/۱۵ دانلود
 
۷ جلسۀ هفتم درس اخلاق مدرسۀ امیرالمؤمنین(ع) – ۹۷/۹/۲۴ دانلود
 
۶ جلسۀ ششم درس اخلاق مدرسۀ امیرالمؤمنین(ع) – ۹۷/۹/۱۷ دانلود
 
۵ بحث روز
—–
 
۴ جلسۀ چهارم درس اخلاق مدرسۀ امیرالمؤمنین(ع) – ۹۷/۸/۱۹ دانلود
 
۳ جلسۀ سوم درس اخلاق مدرسۀ امیرالمؤمنین(ع) – ۹۷/۸/۱۲ دانلود
 
۲ جلسۀ دوم درس اخلاق مدرسۀ امیرالمؤمنین(ع) – ۹۷/۷/۱۴ دانلود
 
۱ جلسۀ اول درس اخلاق مدرسۀ امیرالمؤمنین(ع) – ۹۷/۷/۷  دانلود  

دکمه بازگشت به بالا