فقه فرهنگ

سال تحصیلی ۹۸-۹۷

جلسه عنوان درس دانلود صوت
فایل PDF
15 جلسۀ پانزدهم فقه فرهنگ – ۹۸/۲/۵ دانلود
 
۱۴ جلسۀ چهاردهم فقه فرهنگ – ۹۸/۱/۲۲ دانلود
 
۱۳ جلسۀ سیزدهم فقه فرهنگ – ۹۷/۱۲/۱۶ دانلود
 
۱۲ جلسۀ دوازدهم فقه فرهنگ – ۹۷/۱۲/۰۹ دانلود
 
۱۱ جلسۀ یازدهم فقه فرهنگ – ۹۷/۱۱/۲۵ دانلود
 
۱۰ جلسۀ دهم فقه فرهنگ – ۹۷/۱۱/۰۴ دانلود  
۹ جلسۀ نهم فقه فرهنگ – ۹۷/۱۰/۲۰ دانلود
 
۸ جلسۀ هشتم فقه فرهنگ – ۹۷/۱۰/۱۳ دانلود
 
۷ جلسۀ هفتم فقه فرهنگ – ۹۷/۹/۲۹ دانلود
 
۶ جلسۀ ششم فقه فرهنگ – ۹۷/۹/۲۲ دانلود
 
۵ جلسۀ پنجم فقه فرهنگ – ۹۷/۹/۱۵ دانلود
 
۴ جلسۀ چهارم فقه فرهنگ – ۹۷/۸/۲۴ دانلود
 
۳ جلسۀ سوم فقه فرهنگ – ۹۷/۷/۲۶ دانلود
دانلود
۲ جلسۀ دوم فقه فرهنگ – ۹۷/۷/۱۲ دانلود
دانلود
۱ جلسۀ اول فقه فرهنگ – ۹۷/۷/۵  دانلود  دانلود

دکمه بازگشت به بالا