علم الإجتماع اسلامی

سال تحصیلی 99-98

جلسه عنوان درس لینک دانلود فایل PDF
20 جلسۀ بیستم- 99/1/19 دانلود
 
19 جلسۀ نوزدهم- 99/1/12 دانلود
 
18 جلسۀ هجدهم- 98/12/27 دانلود
 
17 جلسۀ هفدهم- 98/12/13 دانلود
 
16 جلسۀ شانزدهم- 98/11/29 دانلود
دانلود
15 جلسۀ پانزدهم- 98/11/15 دانلود دانلود
14 جلسۀ چهاردهم- 98/11/1 دانلود
دانلود
13 جلسۀ سیزدهم- 98/10/24 دانلود
دانلود
12 جلسۀ دوازدهم- 98/10/17 دانلود
دانلود
11 جلسۀ یازدهم- 98/10/10 دانلود
دانلود
10 جلسۀ دهم- 98/10/3 دانلود
 
9 جلسۀ نهم- 98/9/26 دانلود
 
8 جلسۀ هشتم- 98/9/19 دانلود
 
7 جلسۀ هفتم- 98/9/5 دانلود
 
6 جلسۀ ششم- 98/8/28 دانلود
 
5 جلسۀ پنجم- 98/8/21 دانلود
 
4 جلسۀ چهارم- 98/8/14 دانلود
 
3 جلسۀ سوم- 98/7/16 دانلود
 
2
جلسۀ دوم- 98/7/9 دانلود
 
1 جلسۀ اول – 98/6/26 دانلود  

 

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance