دیدار مسئولین عقیدتی سپاه استان قم با آیت الله اراکی

, , , ,
نوشتهٔ پیشین
مراسم آغاز سال تحصیلی مرکز جامع ولی امر با سخنرانی آیت الله اراکی
نوشتهٔ بعدی
سومین همایش سید العابدین با سخنرانی آیت الله محسن اراکی

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance