رسالت حوزه های علمیّه

رسالت حوزه های علمیه -آیت الله محسن اراکی
[aparat id=”P6GWZ” width=”700″]

بیانات آیت الله اراکی در جمع طلاب درس خارج اصول مورخۀ 95/2/25 در رابطه با رسالت حوزه و ظایف طلاب

, , , ,
نوشتهٔ پیشین
کل رایه ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت
نوشتهٔ بعدی
تفرقه یکی از عذاب های الهی

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance