****اجازۀ امام خمینی(رحمه الله علیه) در باب اخذ وجوهات شرعیّه****

****اجازۀ امام خامنه ای(حفظه الله) در باب اخذ وجوهات شرعیّه****

****اجازۀ آیت الله العظمی گلپایگانی (رحمه الله علیه) در باب اخذ وجوهات شرعیّه****

****اجازۀ آیت الله العظمی اراکی در باب اخذ وجوهات شرعیّه****

****اجازۀ اجتهاد آیت الله مؤمن قمی(حفظه الله)****

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance