موضوعات داغ

“سخنرانی حضرت آیت الله اراکی در تجمع طلاب در مدرسه فیضیه در حمایت از جبهه جهانی مقاومت”

از جبهه مقاومت میخواهیم که لشکر بین المللی مقاومت برای آزادی فلسطین و تحت اشغال آمریکا تشکیل دهد.

حضرت آیت الله اراکی خاطر نشان کردند:حوزه های علمیه کشور،پشتیبان مظلومان عالم به خصوص مردم فلسطین و افغانستان است.

بستن