فقه اعتکاف

فقه اعتکاف 

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

جلسه عنوان درس دانلود صوت
فایل PDF
1 جلسۀ اول فقه اعتکاف – ۹۹/۱۲/۰۲ دانلود
 
۲ جلسۀ دوم فقه اعتکاف – ۹۹/۱۲/۰۳ دانلود
 
۳ جلسۀ دوم فقه اعتکاف – ۹۹/۱۲/۰۵ دانلود
 
۴ جلسۀ دوم فقه اعتکاف – ۹۹/۱۲/۰۶ دانلود
 
۵ جلسۀ دوم فقه اعتکاف – ۹۹/۱۲/۱۳ دانلود
 
دکمه بازگشت به بالا