فقه نظام اقتصادی اسلام به زبان انگلیسی


موضوع: اسلام و اقتصاد
مترجم: دکتر عبدالعزیز دفتری
ناشر: انتشارات جامعة المصطفی العالمیة
نوبت و تاریخ چاپ: پاییز، ۹۷


کتاب فقه نظام اقتصادی اسلام به زبان انگلیسی

ترجمهٔ انگلیسی مجلد اول از فقه نظام اقتصادی اسلام، که از مجموعۀ دروس خارج آیت‌الله اراکی«دامت برکاته» بشمار می‌رود توسط انتشارات جامعة المصطفی العالمیة به زیور طبع آراسته شد.

این کتاب به قلم حضرت آیت‌الله محسن اراکی«دامت برکاته»  تالیف شده، و توسط فاضل فرهیخته جناب دکتر  عبدالعزیز دفتری«زید‌ عزه» به زبان انگلیسی برگردان شده است.

آنچه در این کتاب می‌خوانیم:

 در ابتدا با درآمدی بر مفهوم نظام اقتصادی و ارتباط آن با مکتب و علم اقتصاد شروع می‌شود و با تعریف واژگان اصلی از جمله؛ اقتصاد، فعالیت اقتصادی، ‌نظام اقتصادی،‌ جهان‌بینی اقتصادی و‌ مکتب اقتصادی آغاز می‌شود. همچنین جهان‌بینی اقتصادی مارکسیسم به طور طبیعی ابتدا تبیین می‌شود و سپس جهان‌بینی اقتصادی نظام سرمایه‌دار و در نهایت جهان‌بینی اقتصادی اسلام موضوعیت پیدا می‌کند.

 در بخشی دیگر جهان‌بینی اقتصاد اسلامی اصل توحید، نظم، تقدیر عادلانه، حکیمانه بر جهان و اصول کلی جهان‌بینی اقتصادی اسلام موضوعیت پیدا می‌کند.

ضوابط و ملاک‌های کار اقتصادی منشا مالکیت از مباحث دیگر مطرح شده در این کتاب بوده در واقع این کتاب پژوهشی در قلمرو فقه اقتصادی است و هدف اصلی نویسنده ارائه نمونه‌هایی از تلاش‌های فقهی در راستای عرضه نظام اقتصادی بر اساس کتاب و سنت است.

 در مباحث فقه نظام اقتصادی اسلام، مطالبی در زمینه تبیین طبیعت و شیوه خاص مطرح می‌شود. معظم له در ابتدای مقدمه در واقع فقه را به دو دستۀ فقه کلان و خرد تقسیم‌بندی کرده و فقه نظام اقتصادی اسلام را در شاخه فقه کلان گنجانده است. این کتاب به طور اختصار به تبیین و نقد دو جهان‌بینی اقتصادی مبنای اقتصاد کمونیستی و سرمایه‌داری می‌پردازد.

 

نوشته های مشابه

بستن