ما با تحریم خو گرفته ایم …

ما با تحریم ها خو گرفته ایم؟
[aparat id=”bVd3N” width=”700″]
, , ,
نوشتهٔ پیشین
ولایتی که همراه با برائت نباشد ولایت نیست
نوشتهٔ بعدی
کل رایه ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance