مراسم آغاز سال تحصیلی مرکز جامع ولی امر با سخنرانی آیت الله اراکی

مرکز جامع - آغاز سال تحصیلی
, , , ,
نوشتهٔ پیشین
برگزاری جشن دهه کرامت در اراک با سخنرانی آیت الله اراکی
نوشتهٔ بعدی
سومین همایش سید العابدین با سخنرانی آیت الله محسن اراکی

پست های مرتبط

فهرست
TelegramBehanceInstagramBehance